اخبار صنایع چوبجشنواره
603
13/5/1398

جشنواره تابستانی فروش ماشین های صنایع چوب هلزمک با سه طرح آغاز شد.

ادامه ...
چوب شفاف
610
3/5/1398

پژوهشگران موفق به اختراع چوب شفافی شده‌اند که می‌توان از آن به‌عنوان مصالح ساختمانی سازگار با محیط ز ...

ادامه ...

info@holzmac.ir