چاشنی 18×6.8 میلیمتر

 

-سایز : 18×6.8 میلیمتر 

-چاشنی تطبیقی با قدرت شلیک مشخص برای شلیک انواع میخ ها در سطوح فلزی و تیرآهن با ضخامت های متفاوت با دقت بالا.

-مواد تشکیل دهنده بدنه چاشنی : برنج

-این نوع چاشنی برای شلیک انواع میخ درابزارهای بست مستقیم و غیرمستقیم استفاده میشود و در سایزهای مختلف و با سطوح قدرت متفاوت ( تا ۶ سطح قدرت در بعضی از انواع ) تقسیم بندی میشوند.

 نظرات


چاشنی 18×6.8 میلیمتر

چاشنی 18×6.8 میلیمتر

info@holzmac.ir