میخ DN

مواد تشکیل دهنده ساقه : فولاد شماره ۶۰ بر اساس استاندارد DIN آلمان.

آبکاری : دارای آبکاری روی جهت افزایش خاصیت ضد پوسیدگی و ضد زنگ زدگی میخ. 

پیکر بندی نوک میخ : گنبدی شکل.

نوع واشر : پلاستیکی.

کاربرد : برای اتصال به سطوح بتن- چوب و اتصال به سقف های آویخته. 

برای اتصال به دیوار،سقف،کف و مسیرهای فلزی و چوب.

ابزار مورد نیاز جهت شلیک میخ DX460 :DN

 نظرات


میخ DN

میخ DN

info@holzmac.ir