کمپرسور پیستونی

 کمپرسورهای پیستونی

-سیلندر فیاک ایتالیا

-الکتروموتور میلان موتور

-کلید اتوماتیک کندور آلمان

-رنگ الکترواستاتیک کوره ای

-مجهز به افتر کولر

-هدایت هوای خنک به سر سیلندر

-بالانس بودن و پایین بودن صدا

-میل لنگ دو سر درگیر

-کارتر دوجداره

 


  نظرات


کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی

info@holzmac.ir